Research Projects

Involved Research Projects
 1. DPT Project, 2003K120360, “İleri Mikro-elektronik Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Geliştirilmesi”, DEUEEEE, 2006-2008, Researcher, Vise Manager. (Finished)
 2. Tubitak Project, 105E063 (HD-6), “FPGA Based Anten beam shaping”, DEUEEE, 2006-2007, advisor, Researcher, Finished.
 3. Tubitak Project, Doç.Dr.E.Yeşim YÜKSEL, Münferit Proje, “TÜBİTAK”, “Dielektrik Rezonatör Perturbasyonu Tekniği ile Malzemelerin Elektriksel Özelliklerinin Ölçülmesi”, Proje Çalışanı, Katılımcı, 2006, finished
 4. Tubitak Project, Doç.Dr.E.Yeşim YÜKSEL, Münferit Proje, “TÜBİTAK”,”Saha Ölçümleri İle Elektromanyetik Kirlilik Analizi”, Proje Çalışanı, Katılımcı, 2006, finished
 5. Tubitak Project, 110M063 , “İnsan Bacak Hareketleri Için Prototip Exoskeleton Robotik Sistemler Geliştirilmesi” Doç.Dr. evren toygar, çalışan,2011 (Continues)
 6. Tubitak Project, 109S-287 (SBAG-HD-488) “Bornova Liselerinde, Öğrencilerin Cep Telefonu Kullanımı Alışkanlıkları, Risk Algısı, İlişkili Semptom Sıklığının ve Öğrencilerin Elektromanyetik Alan Şiddeti Maruziyetinin Belirlenmesi”, Prof.Dr. AliPsman Karababa, çalışan, 2010, (Continues)
 7. BAP Project, 2008.KB.FEN.027, ” Virtual Reality Applşications for Medical and Engineering Area “, DEUEEE, 2008-2010, Advisor, Researcher, Finished.
 8. BAP Project, 04.KB.FEN082, ” Development of Cooperative Robot Groups”, DEUEEE, 2006-2007, Advisor, Researcher, Finished.
 9. Tubitak Project, “GSM signal Meassurement”, 2006, DEUEEE, Researcher, Finished
 10. Tubitak Project, ” RF Perturbation analysis”, 2006-2007, DEUEEE, Researcher, (Finished)
 11. AFS Project, 0922.98.01.15, Ameliyatlar için Görüntülü Destek ve Eğitim sistemi, 1999-2001, Researcher, finished.

.