Publications

5

Dergi Makaleleri- ArticlesKonferans YayınlarıIndex Makaleler
 Bilgisayar Laboratuvarlarında Maruz Kaldığımız Elektromanyetik Alanların Zararları ve Çözüm Önerileri Gamze Sarmaşık, Raika Durusoy, Ahmet Özkurt, Akademik Bilişim 2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi
Bornova’da 2150 Lise Öğrencisinin Cep Telefonu Kullanımı ve İlişkili Semptomlar, Raika Durusoy, Hür Hassoy, Ali Osman Karababa, Ahmet Özkurt, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu EMANET 2011, 7-8 ekim 2011, YTÜ, İstanbul,
indexed articles 
 1. Bilgisayar Laboratuvarlarında Maruz Kaldığımız Elektromanyetik Alanların Zararları ve Çözüm Önerileri Gamze Sarmaşık, Raika Durusoy, Ahmet Özkurt, Akademik Bilişim 2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi
 2. Bornova’da 2150 Lise Öğrencisinin Cep Telefonu Kullanımı ve İlişkili Semptomlar, Raika Durusoy, Hür Hassoy, Ali Osman Karababa, Ahmet Özkurt, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu EMANET 2011, 7-8 ekim 2011, YTÜ, İstanbul,
 3. Çalışanlar için elektromanyetik Alan Etkileri Paneli, Panelist,  Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu EMANET 2011, 7-8 ekim 2011, YTÜ, İstanbul,
 4. Fatma Çeken, Özlem Kayacan, Ahmet Özkurt, Şebnem Seçkin Uğurlu,”The electromagnetic shielding properties of some conductive knitted fabrics produced on single or double needle bed of a flat knitting machine”, Journal of the Textile Institute, DOI:10.1080/00405000.2011.639514, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doktora sonrası
 5. Ozlem Kayacan, Fatma CEKEN, Sebnem Seckin Ugurlu, Ahmet Ozkurt,”Electromagnetic Shielding Properties of Knitted Fabrics”,18. International conference Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics 2011 (STRUTEX 2011), ÇEK CUMHURİYETİ, Aralık 2011, STRUTEX 18th International Conference 2011 Conference Book,229-236, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
 6.  Oğuz İşçimen, Ahmet Özkurt, Filiz Eyili, Tolga Olcay, Taner Akkan,”İnsansı Robotlar için FPGA tabanlı Denge Algoritması ve Kontrol Tasarımı”,Otomatik kontrol Türk milli komitesi TOK 2011 ulusal toplantısı, İZMİR, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
 7.  Tolga Olcay, Ahmet ÖZKURT,”İki Bacaklı Robot için Yürüyüş Yörüngelerinin Oluşturulması”,Otomatik kontrol Türk milli komitesi TOK 2011 Ulusal toplantısı, İZMİR, Eylül 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
 8. Uğraş Erdoğan, Ahmet Özkurt, Murat Özgören, Cüneyt Güzeliş, Adil Alpkoçak, Y. Hakan Abacıoğlu, Oğuz Dicle,”Üç boyutlu Etkileşimli Sanal anatomi Laboratuvarı Yazılım Tasarısı, uygulaması ve donanımsal Bileşenler”,GAG’10 Grafik Animasyon ve Görüntüleme Kurultayı, İSTANBUL, Temmuz 2010, Doktora sonrası
 9.  Uğraş Erdoğan, Ahmet Özkurt, Murat Özgören, Cüneyt Güzeliş, Adil Alpkoçak, Y. Hakan Abacıoğlu, Oğuz Dicle,”The software Development for 3-D Interactive Virtual Anatomy Laboratory and its applications”,ICAST 2010, İZMİR, Mayıs 2010, ICAST 2010 Konferans Bildiri Kitabı,259-260,
 10. “R.Uğraş Erdoğan,Ahmet ÖZKURT,Murat Özgören, “Virtual Reality-Augmented Reality and Their Applications”, “Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım”,978-975-441-259-8,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., İzmir,(2009), Syf.201-213,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doktora sonrası
 11. Erdoğan U, Özkurt A, Özgören M, Güzeliş C, Abacıoğlu Y, Dicle O,”Interactive Education System for Medicine and Engineering Using Three Dimensional Virtual Environments”, 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2009), İZMİR, Mayıs 2009, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
 12. “Yrd.Doç.Dr. Nalan ÖZKURT,Hasan ÖZYAVRU,Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZKURT, “Manyetik Rezonans Görüntülerinden Multipl Skleröz Plaklarının Bölütlenmesi”, “The Applied Brain Biophysics”,978-975- 441-259-8,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Yay., İzmir,(2009), Syf.133-150,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doktora sonrası
 13. Gökmen N, Öniz A, Bayazıt T, Erdoğan U, Akkan T, Özkurt A, Özgören M,”The assesment of acoustical and electromagnetic noise on eeg monitorization during spinal surgery operations”, Journal of Neurological Sciences, Baskıda, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doktora sonrası
 14. Uğraş ERDOĞAN, Ahmet ÖZKURT, Murat ÖZGÖREN, “Virtual Reality – Augmented Reality And Their Applications In Medicine”, Genç Bilim İnsanları İle Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, 21-23 Şubat 2008.
 15. Özgür Tamer, Ahmet Özkurt,”FPGA Tabanlı Akıllı Anten Sistemi “SmAnt””, Gömülü SistemlerSempozyumu, İSTANBUL, Kasım 2008, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası
 16. Tamer O, Ozkurt A , Analysis of the folded Systolic array based MVDR beamformer , FREQUENZ, Volume: 61 Issue: 7-8 Pages: 152-156, JUL-AUG 2007
 17. Özkurt N., Özkurt A., MR Görüntülerinin Bağımsız Bileşen Analizi Yöntemi ile Güdümsüz Bölütlenmesi, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2007, Eskişehir, Türkiye, 2007.
 18. Özgür Tamer, Ahmet Özkurt, “Systolic Array Based Adaptive Beamformer Modelling in SystemC Environment”, 1st Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS-2006), .
 19. Tamer Ö., Özkurt A. “Gezgin İletişim Teknolojilerinde Alan Programlanabilir Kapı Dizilerinin Kullanılması” İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana Türkiye, Kasım 2005
 20. Çağdaş Yetişenler, Ahmet Özkurt, “MULTIPLE ROBOT PATH PLANNING FOR ROBOT SOCCER”, Lecture Notes in Computer Science, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEURAL NETWORKS, 3949: 11-23 2006, springer.
 21. Uğur Torun, Ahmet Özkurt, “Stereo Analiz ile uzaklık ve hız ölçümü”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SIU2006, 17-19 Nisan 2006, Antalya.
 22. Tamer Ö., Özkurt A. “Gezgin İletişim Teknolojilerinde Alan Programlanabilir Kapı Dizilerinin Kullanılması” İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana Türkiye, Kasım 2005
 23. Çağdaş Yetişenler, Ahmet Özkurt, “MULTIPLE ROBOT PATH PLANNING FOR ROBOT SOCCER”, Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks,Çeşme İZMİR, TURKEY, 16 – 17 June, 2005
 24. Ahmet Ozkurt, Damla Kuntalp, Yeşim Yüksel, Mehmet Kuntalp, Hacer Öztura, Mustafa Gündüzalp, Cüneyt Güzeliş, Özge Şahin, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif eğitim Programlarının yapılandirilması, Dokuz Eylül Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi, Müh. Fak., May, 2004, Izmir, Turkey
 25. Ahmet Ozkurt, Ugur İnci, Funda Akgün, Mehmet Utku, Abdullah Seyrankaya, Ögrenci Merkezli, Probleme Dayalı Eğitim Sisteminde Eğitim Yönlendiriciliğinin Temel İlkeleri, 1. Aktif Eğitim Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 29-30 Mayıs 2004, May, 2004, Izmir, Turkey
 26. Ahmet Özkurt, Damla Kuntalp, Yeşim Yüksel, Hacer Öztura, Özge Şahin, Mehmet Kuntalp, Mustafa Gündüzalp, Cüneyt Güzeliş, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif Programların Yapılandırılması, Ölçme ve Değerlendirme, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, (30 Nisan-2 Mayıs 2003), 1, 37-40, May, 2003, Jun., 2003, ODTÜ Ankara
 27. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif Programların Yapılandırılması, Ölçme ve Değerlendirme,, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif Programların Yapılandırılması, Ölçme ve Değerlendirme,, Fen ve Muhendislik Dergisi Dokuz Eylul Universitesi Muhendislik Fakültesi, Jun., 2003, Izmir, Turkey
 28. Ahmet Ozkurt, MEDVR: TIPTA BİR GELİŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI VE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Fen ve Muhendislik Dergisi Dokuz Eylul Universitesi Muhendislik Fakültesi, Mar., 2003, Izmir, Turkey
 29. Ahmet ÖZKURT, ÜÇ BOYUTLU ÖRNEKSEL VERÝDEN YÜZEY MODELÝ ÜRETÝMÝ, Fen ve Mühendislik Dergisi, Dokuz Eylul Unversitesi, Mühendislik Fakultesi, Oct., 2002, Izmir, Turkey
 30. Özkurt, A., Özmehmet, K., Interactive Medical Volume Visualization for Surgical Operations, 23rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Oct., 2001, Istanbul, Turkey
 31. Özkurt, A., Özmehmet, K., Uc Boyutlu Medikal Veriden Sabit Degerli Esyuzey Uretimi, IEEE 9. Sinyal Ýþleme ve Uygulamalarý Kurultayý, SIU’2001, Apr., 2001, Gazi Magusa, KKTC
 32. Özkurt, A., Supervisor: Özmehmet, K., Interactive Medical Volume Visualization for Surgical Operations, Ph.D. Thesis, Feb., 2001, Izmir, Turkey
 33. Özkurt, A., Özmehmet, K., Uc Boyutlu Medikal Datanin Bilgisayar Ortaminda Etkilesimli Gösterimi icin Hazirlanmasi, IEEE 8. Sinyal Ýþleme ve Uygulamalarý Kurultayý, SIU’2000, Jun., 2000, Antalya, Turkey
 34. Özkurt, A., Özmehmet, K., Ameliyatlar icin Görüntülü Destek ve Egitim Sistemi, Elektrik Muhendisligi 8. Ulusal Kongresi, Sep., 1999, Gaziantep, Turkey
 35. Ozkurt, A., Supervisor: Ozmehmet., K., Three Dimensional Medical Ultrasonic Imaging in Biomedical Applications, MSc. Thesis, Feb., 1995, Izmir, Turkey
 36. Özkurt, A., Özmehmet, K., Tibbi Uygulamalarda Uc Boyutlu Medikal Ultrasonic Goruntuleme, Elektrik Muhendisligi 6. Ulusal Kongresi, Jan., 1995
 37. Tekcan, T., Özkurt, A., Özmehmet, K., Yuksek Guc FM Anten Tasarimi, Elektrik Muhendisligi 6. Ulusal Kongresi, Jan., 1995
 38. Ahmet OZKURT, Kemal OZMEHMET, Insan Kas Tepkisinin Araştırılması, Elektrik Muhendisligi 5. Ulusal Kongresi, Sep., 1993

 

.