1. "R.Uğraş Erdoğan,Ahmet ÖZKURT,Murat Özgören, "Virtual Reality-Augmented Reality and Their Applications", "Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım",978-975-441-259-8,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., İzmir,(2009), Syf.201-213,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doktora sonrası

 2. Erdoğan U, Özkurt A, Özgören M, Güzeliş C, Abacıoğlu Y, Dicle O,"Interactive Education System for Medicine and Engineering Using Three Dimensional Virtual Environments", 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2009), İZMİR, Mayıs 2009, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası

 3. "Yrd.Doç.Dr. Nalan ÖZKURT,Hasan ÖZYAVRU,Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZKURT, "Manyetik Rezonans Görüntülerinden Multipl Skleröz Plaklarının Bölütlenmesi", "The Applied Brain Biophysics",978-975- 441-259-8,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Yay., İzmir,(2009), Syf.133-150,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doktora sonrası

 4. Gökmen N, Öniz A, Bayazıt T, Erdoğan U, Akkan T, Özkurt A, Özgören M,"The assesment of acoustical and electromagnetic noise on eeg monitorization during spinal surgery operations", Journal of Neurological Sciences, Baskıda, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doktora sonrası

 5. Uğraş ERDOĞAN, Ahmet ÖZKURT, Murat ÖZGÖREN, “Virtual Reality – Augmented Reality And Their Applications In Medicine”, Genç Bilim İnsanları İle Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, 21-23 Şubat 2008.

 6. Özgür Tamer, Ahmet Özkurt,"FPGA Tabanlı Akıllı Anten Sistemi "SmAnt"", Gömülü SistemlerSempozyumu, İSTANBUL, Kasım 2008, Hakemli organizasyon, Doktora sonrası

 7. Tamer O, Ozkurt A , Analysis of the folded Systolic array based MVDR beamformer , FREQUENZ, Volume: 61 Issue: 7-8 Pages: 152-156, JUL-AUG 2007

 8. Özkurt N., Özkurt A., MR Görüntülerinin Bağımsız Bileşen Analizi Yöntemi ile Güdümsüz Bölütlenmesi, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2007, Eskişehir, Türkiye, 2007.

 9. Özgür Tamer, Ahmet Özkurt, “Systolic Array Based Adaptive Beamformer Modelling in SystemC Environment”, 1st Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS-2006), .

 10. Tamer Ö., Özkurt A. "Gezgin İletişim Teknolojilerinde Alan Programlanabilir Kapı Dizilerinin Kullanılması" İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana Türkiye, Kasım 2005

 11. Çağdaş Yetişenler, Ahmet Özkurt, "MULTIPLE ROBOT PATH PLANNING FOR ROBOT SOCCER", Lecture Notes in Computer Science, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEURAL NETWORKS, 3949: 11-23 2006, springer.

 12. Uğur Torun, Ahmet Özkurt, “Stereo Analiz ile uzaklık ve hız ölçümü”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SIU2006, 17-19 Nisan 2006, Antalya.

 13. Tamer Ö., Özkurt A. "Gezgin İletişim Teknolojilerinde Alan Programlanabilir Kapı Dizilerinin Kullanılması" İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Adana Türkiye, Kasım 2005

 14. Çağdaş Yetişenler, Ahmet Özkurt, "MULTIPLE ROBOT PATH PLANNING FOR ROBOT SOCCER", Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks,Çeşme İZMİR, TURKEY, 16 - 17 June, 2005

 15. Ahmet Ozkurt, Damla Kuntalp, Yeşim Yüksel, Mehmet Kuntalp, Hacer Öztura, Mustafa Gündüzalp, Cüneyt Güzeliş, Özge Şahin, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif eğitim Programlarının yapılandirilması, Dokuz Eylül Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi, Müh. Fak., May, 2004, Izmir, Turkey

 16. Ahmet Ozkurt, Ugur İnci, Funda Akgün, Mehmet Utku, Abdullah Seyrankaya, Ögrenci Merkezli, Probleme Dayalı Eğitim Sisteminde Eğitim Yönlendiriciliğinin Temel İlkeleri, 1. Aktif Eğitim Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 29-30 Mayıs 2004, May, 2004, Izmir, Turkey

 17. Ahmet Özkurt, Damla Kuntalp, Yeşim Yüksel, Hacer Öztura, Özge Şahin, Mehmet Kuntalp, Mustafa Gündüzalp, Cüneyt Güzeliş, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif Programların Yapılandırılması, Ölçme ve Değerlendirme, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, (30 Nisan-2 Mayıs 2003), 1, 37-40, May, 2003, Jun., 2003, ODTÜ Ankara

 18. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif Programların Yapılandırılması, Ölçme ve Değerlendirme,, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Modüler Tabanda Aktif Programların Yapılandırılması, Ölçme ve Değerlendirme,, Fen ve Muhendislik Dergisi Dokuz Eylul Universitesi Muhendislik Fakültesi, Jun., 2003, Izmir, Turkey

 19. Ahmet Ozkurt, MEDVR: TIPTA BİR GELİŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI VE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Fen ve Muhendislik Dergisi Dokuz Eylul Universitesi Muhendislik Fakültesi, Mar., 2003, Izmir, Turkey

 20. Ahmet ÖZKURT, ÜÇ BOYUTLU ÖRNEKSEL VERÝDEN YÜZEY MODELÝ ÜRETÝMÝ, Fen ve Mühendislik Dergisi, Dokuz Eylul Unversitesi, Mühendislik Fakultesi, Oct., 2002, Izmir, Turkey

 21. Özkurt, A., Özmehmet, K., Interactive Medical Volume Visualization for Surgical Operations, 23rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Oct., 2001, Istanbul, Turkey

 22. Özkurt, A., Özmehmet, K., Uc Boyutlu Medikal Veriden Sabit Degerli Esyuzey Uretimi, IEEE 9. Sinyal Ýþleme ve Uygulamalarý Kurultayý, SIU'2001, Apr., 2001, Gazi Magusa, KKTC

 23. Özkurt, A., Supervisor: Özmehmet, K., Interactive Medical Volume Visualization for Surgical Operations, Ph.D. Thesis, Feb., 2001, Izmir, Turkey

 24. Özkurt, A., Özmehmet, K., Uc Boyutlu Medikal Datanin Bilgisayar Ortaminda Etkilesimli Gösterimi icin Hazirlanmasi, IEEE 8. Sinyal Ýþleme ve Uygulamalarý Kurultayý, SIU'2000, Jun., 2000, Antalya, Turkey

 25. Özkurt, A., Özmehmet, K., Ameliyatlar icin Görüntülü Destek ve Egitim Sistemi, Elektrik Muhendisligi 8. Ulusal Kongresi, Sep., 1999, Gaziantep, Turkey

 26. Ozkurt, A., Supervisor: Ozmehmet., K., Three Dimensional Medical Ultrasonic Imaging in Biomedical Applications, MSc. Thesis, Feb., 1995, Izmir, Turkey

 27. Özkurt, A., Özmehmet, K., Tibbi Uygulamalarda Uc Boyutlu Medikal Ultrasonic Goruntuleme, Elektrik Muhendisligi 6. Ulusal Kongresi, Jan., 1995

 28. Tekcan, T., Özkurt, A., Özmehmet, K., Yuksek Guc FM Anten Tasarimi, Elektrik Muhendisligi 6. Ulusal Kongresi, Jan., 1995

 29. Ahmet OZKURT, Kemal OZMEHMET, Insan Kas Tepkisinin Araştırılması, Elektrik Muhendisligi 5. Ulusal Kongresi, Sep., 1993